مهندس علیرضا ابوالقاسمی

مهندس علیرضا ابوالقاسمی

مدرس شیمی ، مدرس ده ها رتبه تک رقمی و دورقمی


مشاهد نمونه تدریس مشاهده کلاس

رزومه استاد

مهندس علیرضا ابوالقاسمی

محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد.