استاد علی حسینی پور

استاد علی حسینی پور


مشاهد نمونه تدریس مشاهده کلاس

نمونه تدریس زبان انگلیسی


نمونه تدریس استاد حسینی پور


کلاس های استاد

محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد.