استاد سعید بهابادی

استاد سعید بهابادی

مدرس درس ادبیات ، کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی ۱۷ سال سابقه تدریس ادبیات کنکور


مشاهد نمونه تدریس مشاهده کلاس

رزومه استاد

کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی

۱۷ سال سابقه تدریس ادبیات کنکور در مراکز معتبر کنکور: بهارستان، ماهان، علوم، اندیشه اهواز، نوآور، علوم نو، فرزانگان، بهار

مؤلف زبان فارسی هفت خان انتشارات خیلی سبز، پرفروش‌ترین کتاب زبان ‌فارسی کشور

مولف قرابت معنایی انتشارات خیلی سبز

برگزارکننده‌ی پرمخاطب‌ترین همایش‌های جمع‌بندی ادبیات کنکور تهران

استاد سعید بهابادی

محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد.