استاد سعید بهابادی

استاد سعید بهابادی

کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی

۱۷ سال سابقه تدریس ادبیات کنکور در مراکز معتبر کنکور: بهارستان، ماهان، علوم، اندیشه اهواز، نوآور، علوم نو، فرزانگان، بهار

مؤلف زبان فارسی هفت خان انتشارات خیلی سبز، پرفروش‌ترین کتاب زبان ‌فارسی کشور

مولف قرابت معنایی انتشارات خیلی سبز

برگزارکننده‌ی پرمخاطب‌ترین همایش‌های جمع‌بندی ادبیات کنکور تهران


مشاهد نمونه تدریس مشاهده کلاس

نمونه تدریس استاد بهابادی


کلاس های استاد

پکیج ها

محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد.