دکتر حمیدرضا بالایی

دکتر حمیدرضا بالایی


مشاهد نمونه تدریس مشاهده کلاس

نمونه تدریس شیمی دکتر بالایی


نمونه تدریس شیمی دکتر بالایی


کلاس های استاد

محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد.