رشته ریاضی پایه دهم

رأس ساعت مقرر کلاس مورد نظر را به صورت آنلاین مشاهده فرمایید.

استاد خانم اقبال

شنبه ها 8:00 الی 9:00  // دوشنبه ها 9:30 الی 10:30 //  دوشنبه ها 14:30 الی 15:30

ورود به کلاس آنلاین
استاد خانم مهرک شیخ سلطانی

دوشنبه ها 11:00 الی 12:00 // دوشنبه ها 13:00 الی 14:00

ورود به کلاس آنلاین
کلاس استاد خانم کوچری

شنبه ها 13:00 الی 14:00 // یکشنبه ها 13:00 الی 14:00

ورود به کلاس آنلاین
کلاس استاد خانم ارزانی و احمدی

دوشنبه ها 8:00 الی 9:00

ورود به کلاس آنلاین
کلاس استاد خانم استواری

یکشنبه ها 11:00 الی 12:00 // سه شنبه ها 11:00 الی 12:00 // چهارشنبه ها 8:00 الی 9:00

ورود به کلاس آنلاین
استاد خانم مجمع

شنبه ها 9:30 الی 10:30

ورود به کلاس آنلاین
ریاضی ش - شیخ سلطانی

شنبه ها 11:00 الی 12:00 // یکشنبه ها 8:00 الی 9:00 //  سه شنبه ها 8:00 الی 9:00 // چهارشنبه ها 9:30 الی 10:30

ورود به کلاس آنلاین
کلاس استاد خانم داداشی

یکشنبه ها 9:30 الی 10:30 //  چهارشنبه ها  11:00 الی 12:00

ورود به کلاس آنلاین
استاد خانم جان نثار

سه شنبه ها 9:30 الی 10:30

ورود به کلاس آنلاین
استاد خانم اعطاالهی

سه شنبه ها 13:00 الی 14:00

ورود به کلاس آنلاین

محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد.