پایه هشتم

رأس ساعت مقرر کلاس مورد نظر را به صورت آنلاین مشاهده فرمایید.

کلاس استاد خانم سید میرزایی

دوشنبه ها 11:00 الی 12:00 

ورود به کلاس آنلاین
کلاس استاد خانم خبازی نژاد

دوشنبه ها 9:30 الی 10:30

ورود به کلاس آنلاین
کلاس استاد خانم موسی زاده

یکشنبه ها 13:00 الی 14:00

ورود به کلاس آنلاین
کلاس استاد خانم رمضانی

شنبه ها 13:00 الی 14:00

ورود به کلاس آنلاین
کلاس استاد خانم شریفی نیا

شنبه ها 11:00 الی 12:00

ورود به کلاس آنلاین
کلاس استاد خانم حسینی

چهارشنبه ها 13:00 الی 14:00

ورود به کلاس آنلاین
کلاس استاد خانم خان بابا

یکشنبه ها 9:30 الی 10:30 ////// سه شنبه ها 13:00 الی 14:00 /////

ورود به کلاس آنلاین
کلاس استاد خانم بلیانی و حاتمیان

یکشنبه ها 11:00 الی 12:00 /// دوشنبه ها 8:00 // الی 9:00 //// سه شنبه ها 9:30 الی 10:30 ////

ورود به کلاس آنلاین
کلاس استاد خانم قاسمی

شنبه ها 9:30 الی 10:30 /// یکشنبه ها 8:00 الی 9:00 //// سه شنبه ها 8:00 الی 9:00 /// چهارشنبه ها 8:00 //// الی 9:00 ///

ورود به کلاس آنلاین
کلاس استاد خانم اشکوریان

شنبه ها 8:00 تا 9:00 /// سه شنبه ها : 11:00 الی 12:00 /// چهارشنبه ها 9:30 الی 10:30 ///

ورود به کلاس آنلاین

محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد.