پایه هفتم

رأس ساعت مقرر کلاس مورد نظر را به صورت آنلاین مشاهده فرمایید.

کلاس خانم قاسمی

شنبه ها 8:00 الی 9:00 // یکشنبه ها 11:00 الی 12:00 // دوشنبه ها 11:00 الی 12:00 // چهارشنبه ها 9:30 الی 10:30
ورود به کلاس آنلاین
کلاس استاد خانم اشکوریان

شنبه ها 11:00 الی 12:00 /// دوشنبه ها 8:00 الی 9:00 /// چهارشنبه ها 8:00 الی 9:00

ورود به کلاس آنلاین
کلاس استاد خانم بلیانی و حاتمیان

یکشنبه ها 9:30 الی 10:30 // دوشنبه ها 9:30 الی 10:30 // سه شنبه ها 11:00 الی 12:00 //

ورود به کلاس آنلاین
کلاس استاد خانم خان بابا

دوشنبه ها 13:00 الی 14:00 /// سه شنبه ها 8:00 الی 9:00 

ورود به کلاس آنلاین
کلاس استاد خانم پوربخت

یکشنبه ها 8:00 الی 9:00 

ورود به کلاس آنلاین
کلاس استاد خانم ناظری

یکشنبه ها 13:00 الی 14:00

ورود به کلاس آنلاین
کلاس خانم موسی زاده

شنبه ها 9:30 الی 10:30

ورود به کلاس آنلاین
کلاس قران استاد خانم موسی زاده

سه شنبه ها 9:30 الی 10:30

ورود به کلاس آنلاین
کلاس استاد خانم حسینی

شنبه ها 13:00 الی 14:00

ورود به کلاس آنلاین
کلاس استاد خانم شریفی نیا

سه شنبه ها 13:00 الی 14:00

ورود به کلاس آنلاین
کلاس المپیاد خانم قاسمی

چهارشنبه ها 11:00 الی 12:00

ورود به کلاس آنلاین

محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد.