رشته تجربی پایه یازدهم

رأس ساعت مقرر کلاس مورد نظر را به صورت آنلاین مشاهده فرمایید.

استاد خانم رفیعی

رشته تجربی : شنبه ها 9:30 الی 10:30

رشته ریاضی : شنبه ها 11:00 الی 12:00

ورود به کلاس آنلاین
استاد خانم داداشی

رشته تجربی : دوشنبه ها 11:00 الی 12:00 // چهارشنبه 9:30 الی 10:30

رشته ریاضی : یکشنبه ها 13:00 الی 14:00 // چهارشنبه ها 8:00 الی 9:00

ورود به کلاس آنلاین
استاد خانم اعطاالهی

رشته تجربی : سه شنبه ها 9:30 الی 10:30 

رشته ریاضی : سه شنبه ها 11:00 الی 12:00

ورود به کلاس آنلاین
استاد خانم کرامتی

رشته تجربی : شنبه ها 13:00 الی 4:00 

رشته ریاضی : سه شنبه ها 8:00 الی 9:00 

ورود به کلاس آنلاین
استاد خانم کوچری

رشته تجربی : شنبه ها 8:00 الی 9:00 //  یکشبنه ها 9:30 الی 10:30

رشته ریاضی : 9:30 الی 10:30 //  یکشنبه ها 8:00 الی 9:00

ورود به کلاس آنلاین
استاد خانم قاسمیان

رشته تجربی : شنبه ها 11:00 الی 12:00 / یکشنبه ها 13:00 الی 14:00 /  چهارشنبه ها 8:00 الی 9:00

رشته ریاضی : شنبه ها 13:00 الی 14:00 / یکشنبه ها 11:00 / الی 12:00  / چهارشنبه ها 9:30 الی 10:30 

ورود به کلاس آنلاین
استاد خانم مجمع

رشته تجربی : پنج شنبه 8:00 الی 9:00

رشته ریاضی : چهارشنبه 11:00 الی 12:00

ورود به کلاس آنلاین
استاد خانم استواری

رشته تجربی :  دوشنبه ها 8:00 الی 9:00 // دوشنبه ها 13:00 الی 14:00 // سه شنبه ها 8:00 الی 9:00 

رشته ریاضی : یکشنبه ها 9:30 الی 10:30  // سه شنبه ها 9:30 الی 10:30 // سه شنبه ها 13:00 الی 14:00

ورود به کلاس آنلاین
استاد خانم سلطانی

یکشنبه ها 8:00 تا 9:00 / یکشنبه ها 11:00 الی 12:00 / سه شنبه ها 11:00 الی 12:00  / پنج شنبه ها 9:30 الی 10:30

ورود به کلاس آنلاین
کلاس استاد خانم ارزانی و احمدی

دوشنبه ها 14:30 الی 15:30

ورود به کلاس آنلاین

محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد.