رشته تجربی پایه دهم

رأس ساعت مقرر کلاس مورد نظر را به صورت آنلاین مشاهده فرمایید.

کلاس استاد خانم مجمع

شنبه ها 8:00 تا 9:00

ورود به کلاس آنلاین
استاد خانم اقبال

شنبه ها 9:30 الی 10:30 // دوشنبه ها 11:00 الی 12:00

ورود به کلاس آنلاین
استاد خانم ارزانی و احمدی

دوشنبه ها 13:00 الی 14:00

ورود به کلاس آنلاین
استاد خانم ش-شیخ سلطانی

شنبه ها 13:00 الی 14:00 // دوشنبه ها 8:00 الی 9:00 // چهارشنبه ها 8:00 الی 9:00

ورود به کلاس آنلاین
استاد خانم سلطانی

یکشنبه ها 9:30 الی 10:30 // سه شنبه ها 9:30 الی 10:30 // سه شنبه ها 13:00 الی 14:00 // پنج شنبه ها 8:00 الی 9:00

ورود به کلاس آنلاین
استاد خانم استواری

یکشنبه ها  13:00 الی 14:00 // دوشنبه ها 9:30 الی 10:30 // چهارشنبه ها 9:30 الی 10:30

ورود به کلاس آنلاین
استاد خانم داداشی

یکشنبه ها 8:00 الی 9:00 //  چهارشنبه ها 13:00 الی 14:00

ورود به کلاس آنلاین
استاد خانم کوچری

شنبه ها 11:00 الی 12:00 // یکشنبه ها 11:00 الی 12:00

ورود به کلاس آنلاین
استاد خانم اعطاالهی

سه شنبه ها 8:00 الی 9:00

ورود به کلاس آنلاین
استاد خانم جان نثار

سه شنبه ها 11:00 الی 12:00

ورود به کلاس آنلاین

محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد.